Fanø Børnehave er en selvejende institution. Det betyder, at vi har en bestyrelse, som har stor indflydelse og stort ansvar.

Det er bestyrelsen, der er den faktiske arbejdsgiver for personalet i Fanø Børnehave & Vuggestue. Bestyrelsen er aktiv medbestemmende i forhold til de overordnede pædagogiske principper, som er nærmere beskrevet i vores læreplan. Bestyrelsen har også indflydelse på de økonomiske rammer og indgår i samarbejdet med den daglige leder.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af byrådet gældende for valgperioden. De 5 øvrige medlemmer vælges af og blandt forældrene på det årlige forældremøde. Man kan kun sidde i bestyrelsen i den periode, man har børn i børnehaven eller vuggestuen.

Valgt blandt forældrene, foråret 2017:

Anne Bjerregaard, formand (på valg næste år)
Anne Marie Bjerrum Højrup, kasserer (på valg næste år)
Camilla Aae, medlem (på valg næste år)
Jacob Bay, medlem (valgt for 2 år)
Jannie Stage Mikkelsen, medlem (valgt for 2 år)
Line Rudbeck, suppleant (valgt for 1 år)
åben, suppleant (valgt for 1 år)

For Fanø Kommune sidder Dennis Feldberg og Frej Kofoed Petersen

Forældreforening

Fanø Børnehave & Vuggestue har en forældreforening. Det årlige kontingentbeløb er på 125 kr. Det er frivilligt, om man vil være med. Pengene bruges blandet andet til oplevelser for børnene og mindre anskaffelser. Foreningen har blandet andet givet tilskud til sælsafari, tryllekunstner, teater, en gynge mv.

Sådan holder vi jer informeret

I oktober tilbydes alle forældre en individuel samtale om jeres barns trivsel og udvikling.
I løbet børnenes højskoleår, vil forældrene blive indkaldt til en samtale om skoleparathed.

Der udsendes jævnligt nyhedsbreve.

I børnehavens garderobe findes opslagstavler, hvor vi hænger beskeder op samt information om aktivitet og dagens oplevelser. Desuden er der et whiteboard til information om personaleferie etc.

Fanø Kommunes hjemmeside finder I børneintra, hvor alle informationer findes. Her kan man sende mails, melde sit barn syg og melde ferie.

Huskeliste

  • Det er vigtigt, at jeres barn har navn i alt, både madkasser, fodtøj, overtøj og skiftetøj.
  • I skal være opmærksomme på, at børnenes påklædning svarer til vejret. Dette gælder også ekstratøjet i garderoben.
  • Husk at skrive ferie samt komme/gå-tider ind på Intranettet.
  • Husk, at skrive på tavlen, hvornår dit barn bliver hentet om eftermiddagen.
  • Når dit barn lige er startet, kan det være en tryghed at have sovebamse, sutteklud eller lignende med.