I samarbejde med forældrene skabes trygge rammer og et miljø, hvor børnene enkeltvis og i grupper kan udvikle sig til selvstændige, sociale, kreative og nysgerrige mennesker.

Vi får børnehavens og vuggestuens målsætning til at hænge sammen med børnenes hverdag ved:

… At tage udgangspunkt i anerkendelse.

… At skabe trygge rammer ved at have en hverdag, hvor en del af dagen er genkendelig; bl.a. ved at dagene har den samme struktur.

… At tage imod og sige godmorgen til dit barn hver dag, det møder i børnehave eller vuggestue.

… At vi har klare holdninger til, hvordan vi giver børnene de bedste oplevelser omkring hverdagssituationerne. F.eks. sidder vi sammen i grupperne og spiser frokost. Vi gør meget ud af at situationen er rolig og hyggelig. På de andre tidspunkter, hvor børnene er sultne, skal de sidde ned og spise, enten i køkkenet eller udenfor.

… At vi bevidst tager ansvaret for, at dit barn skal udfordres. Det betyder, at vi veksler mellem fri leg og bundne aktiviteter.

… At give børnene mulighed for at være meget ude både på vores fantastiske legeplads og på tur i naturen. Vores legeplads er en naturgrund med tilføjelser af legeredskaber. Når du som forældre står og ser på alle mulighederne så gang det med 10, og du når næsten op på de muligheder, dit barn kan se!

Godt samarbejde bygger på gensidig tillid...

Vores målsætninger kan kun lykkes i samarbejde med jer forældre. Vi er altså gensidigt afhængige af hinanden. Derfor beder vi om, at dit barn bliver afleveret inden kl. 9.30, for der går vi i gang med formiddagens aktivitet. Hvis barnet kommer senere, kan det være svært for et barn at komme ind i legen/aktiviteten, når gruppen er gået i gang. Det kan også være, at gruppen er gået ud af huset.

Vi opfordrer jer til at være loyale i jeres omtale af børnehaven. Hvis der opstår uenigheder, tvivl eller spørgsmål, hører vi gerne fra jer - men ikke i børnenes påhør. Det er vigtigt, at I forældre vil hjælpe os med at lære jeres børn, at børnehaven er et sted, hvor der skal være plads til alle børn. Her skal man lege sammen, tale pænt til hinanden og behandle hinanden pænt, sådan, at børnehaven er et rart sted at være.

Uden mad og drikke...

Aktive og glade børn har brug for noget godt, sundt og nærende at spise!
Vi vil bede jer forældre overveje madpakkerne, så indholdet er sundt. Desuden skal der være nok til hele dagen. Vi mener ikke, at meget sukkerholdigt spise hører hjemme i madpakken.
Vi gør meget ud af at hjælpe børnene til at spise rigtigt. Vi tilbyder børnene økologisk minimælk til frokost, suppleret med vand. Ved særlige lejligheder tilbyder vi saft.

Ferie med familien...

Vi forventer, at alle børn holder ferie. Børn har lige så stort behov som voksne for ferie, og det er hårdt arbejde at gå i børnehave. Vi anbefaler, at børnene, i løbet af sommeren, som minimum afholder 2 sammenhængende uger.

Vi understreger at vi ikke har ferielukket eller andre lukkedage i institutionen. I bestemmer hvornår i ønsker at holde ferie sammen.

Sol og sommer...

Vi følger vores solpolitik i perioden april - september for at forebygge, at børnene ikke oplever at blive røde, forbrændte og/eller solskoldede. Børnene skal være smurt ind med solcreme, når de afleveres om morgenen. Personalet smører børnene ind til middag med solcreme, der er deklareret med blå krans (astma & allergi Danmark) og svane-mærket (nordisk miljømærkning). De forældre, som ikke ønsker, at deres børn skal smøres ind i solcreme, bedes give personalet besked.

Med mere...

Vi har endvidere formuleret en række retningslinjer, så som vores læreplan, sorgplan og inklusionspolitik. Disse finder du på Fanø Kommunes Intranet.