Det er bestyrelsen, der er den faktiske arbejdsgiver for personalet i
Fanø Børnehave & Vuggestue.

Bestyrelsen er aktiv medbestemmende i forhold til
de overordnede pædagogiske principper,
som er nærmere beskrevet i vores læreplan.
Bestyrelsen har også indflydelse på de økonomiske rammer
og indgår i samarbejdet med den daglige leder.

Du kan kontakte bestyrelsesformanden via Aula. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af,

og blandt forældrene på det årlige forældremøde.

Valgt foråret 2022 

Formand Anders Brunbjerg (på valg 2024)
Næstformand Mette Hynding Jørgensen (på valg 2024)
Bestyrelsesmedlem Sissel Dahl Helsinghoff (på valg 2023)
Bestyrelsesmedlem Anja Hoppe (på valg 2023)
Bestyrelsesmedlem Sophie Juel-Rødgaard Lind (på valg 2024)
Suppleant Søs Josefsen  (på valg 2023)

 

Mødedatoer 2022 / 2023

30. maj 2022 kl. 19.00
22. august 2022 kl. 19.00
24. oktober 2022 19.00
23. januar 2023 kl. 19.00
20. marts 2023 kl. 19.00
Forældremøde 20. april. 2023 kl. 19.00