Det er bestyrelsen, der er den faktiske arbejdsgiver for personalet i
Fanø Børnehave & Vuggestue.

Bestyrelsen er aktiv medbestemmende i forhold til
de overordnede pædagogiske principper,
som er nærmere beskrevet i vores læreplan.
Bestyrelsen har også indflydelse på de økonomiske rammer
og indgår i samarbejdet med den daglige leder.

Du kan kontakte bestyrelsesformanden via Aula. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af,
og blandt forældrene på det årlige forældremøde.

Valgt ved ordinær forældremøde 23. april 2024. 

Formand: Anders Brunbjerg (På valg 2026)
Næstformand: Sissel Dahl Helsinghoff (På valg 2025)
Bestyrelsesmedlem: Niels Halse (På valg 2026)
Bestyrelsesmedlem: Annemette Koch Pedersen (På valg 2025)
Bestyrelsesmedlem: Mads Nørholm Pedersen (På valg 2026)
Suppleant: Tanja Gaasedal
Suppleant: Søs Josefsen

Denne bestyrelse sidder frem til april 2025, hvor der igen afholdes valg. 

Mødedatoer 2024 / 2025

13. maj 2024 kl. 19.30
12. august 2024 kl. 19.30
21. oktober 2024 kl. 19.30
20. januar 2025 kl. 19.30
17. marts 2025 kl. 19.30