Det er bestyrelsen, der er den faktiske arbejdsgiver for personalet i
Fanø Børnehave & Vuggestue.

Bestyrelsen er aktiv medbestemmende i forhold til
de overordnede pædagogiske principper,
som er nærmere beskrevet i vores læreplan.
Bestyrelsen har også indflydelse på de økonomiske rammer
og indgår i samarbejdet med den daglige leder.

Du kan kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsenfbhv@gmail.com. Den besvares af formanden.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af,
og blandt forældrene på det årlige forældremøde.

Valgt blandt forældrene, efteråret 2020 (udskudt grundet Covid-19.)

Formand Anders Brunbjerg (på valg 2022)
Næstformand Søs Josefsen  (på valg 2022)
Bestyrelsesmedlem Mette Hynding Jørgensen (på valg 2022)
Bestyrelsesmedlem Sissel Dahl Helsinghoff (på valg 2023)
Bestyrelsesmedlem Anja Hoppe (på valg 2023)
Suppleant Sophie Juel-Rødgaard Lind (på valg 2022)

Mødedatoer 2021 / 2020

Bestyrelsesmøde 7. juni 2021

Bestyrelsesmøde 23. august 202

Bestyrelsesmøde 25. oktober 2021

Bestyrelsesmøde 17. januar 2022

Bestyrelsesmøde 7. marts 2022

Forældremøde 25. april 2022

Derefter fastsættes mødedatoer for den nye bestyrelse