Det er bestyrelsen, der er den faktiske arbejdsgiver for personalet i
Fanø Børnehave & Vuggestue.

Bestyrelsen er aktiv medbestemmende i forhold til
de overordnede pædagogiske principper,
som er nærmere beskrevet i vores læreplan.
Bestyrelsen har også indflydelse på de økonomiske rammer
og indgår i samarbejdet med den daglige leder.

Du kan kontakte bestyrelsesformanden via Aula. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af,
og blandt forældrene på det årlige forældremøde.

Valgt ved ekstraordinær forældremøde 5. februar 2024. 

Formand: Anders Brunbjerg (På valg 2024)
Næstformand: Sissel Dahl Helsinghoff
Bestyrelsesmedlem: Niels Halse (På valg 2024)
Bestyrelsesmedlem: Annemette Koch Pedersen
Bestyrelsesmedlem: Mads Nørholm Pedersen (På valg 2024)
Suppleant: Jesper Falck Snedker
Suppleant: Søs Josefsen

Denne bestyrelse sidder frem til april 2024, hvor der igen afholdes valg. 

Mødedatoer 2023 / 2024

15. maj 2023 kl. 19.00
14. august 2023 kl. 19.00
30. oktober 2023 kl. 19.00
15. januar 2024 kl. 19.00
11. marts 2024 kl. 19.00