Det er bestyrelsen, der er den faktiske arbejdsgiver for personalet i
Fanø Børnehave & Vuggestue.

Bestyrelsen er aktiv medbestemmende i forhold til
de overordnede pædagogiske principper,
som er nærmere beskrevet i vores læreplan.
Bestyrelsen har også indflydelse på de økonomiske rammer
og indgår i samarbejdet med den daglige leder.

Du kan kontakte bestyrelsesformanden via Aula. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af,

og blandt forældrene på det årlige forældremøde.

Valgt foråret 2023 

Formand Mette Hynding Birkebæk (på valg 2025)
Næstformand Sophie Juel-Rødgaard Lind (på valg 2025)
Bestyrelsesmedlem Line Rømer (på valg 2025)
Bestyrelsesmedlem Maria Urth (på valg 2025)
Bestyrelsesmedlem Dorthe Trolle Skaaning Gramstrup (på valg 2024)
Suppleant Kristine Plett (på valg 2024)
Suppleant Julie Aalund Sørensen (på valg 2024)

 

Mødedatoer 2023 / 2024

15. maj 2023 kl. 19.00
14. august 2023 kl. 19.00
30. oktober 2023 kl. 19.00
15. januar 2024 kl. 19.00
11. marts 2024 kl. 19.00